Formidling er en væsenlig del af Ren Strand Fanøs virke.

Målet er naturligvis at der på sigt ikke skylles Havfald op på stranden.

Formidlingen sker i form af foredrag og i det daglige arbejde.