Indsatser

REN STRAND FANØ …

  • Har som målsætning at Fanø strand er blandt de reneste i verden.
    Det sker ved at inddrage lokale og turister i indsamling af havfald.
  • Øger fokus på at værne om vores fælles hav- og strandmiljø. Det sker gennem formidling på sociale medier, i nyhedsmedier samt via direkte formidling og indsamling af havfald.
  • Samarbejder med myndigheder, organisationer
    og institutioner om kildeopsøgning. Ydermere indsamling og formidling
    af viden om forurening af havmiljøet.
  • Opbygger en robust og levedygtig organisation, som kan fungere fremadrettet.

Vi arbejder dagligt for en ren strand og havmiljø.