STØT OS!

Bliv medlem/sponsor

fra kun kr. 100.- pr. år

Mobile pay 2569BL

opsamlet pr. 15.02.2024

HAVFALDSPOSER-hjælper os til at få verdens reneste strand

Havfaldsposerne får du fra dispenserne som er ved nedkørslerne til vores dejlige strand og de fås også  i mange af øens butikker og servicesteder. Havfaldet vi samler ind er f.eks. plastik, balloner, nylon, glas mm.

Vigtigt: 

Sæt poserne i metalburene eller synligt et sted hvor havet ikke kan nå dem. Vi  indsamler de fyldte poser på vores opsamlingsture, hvor vi også samler havfald som f.eks. paller og andre store emner. 

Vi registrerer alt havfald og laver opsøgende arbejde for at mindske mængden. Mest muligt går til genbrug.

HAVFALD ER

 • alt menneskeskabt affald, som skyller op på stranden.
 • fiskeredskaber, oliedunke, gummihandsker og sikkerhedshjelme, lysstofrør, balloner og plastik
 • fiskeredskaber, oliedunke, stort antal handsker og sikkerhedshjelme, lysstofrør, balloner og store mængder plastik, er blandt de ting Ren Strand Fanø og strandgæsterne samler op hver dag.

NEDBRING MÆNGDEN AF HAVFALD

I det daglige arbejder vi på:

 • Øge fokus på vores havmiljø gennem formidling på de sociale medier, i nyhedsmedier samt via direkte formidling og under indsamling af havfald.
 • Så vidt muligt opsporer vi de ansvarlige for det opskyllede havfald. Dette er et krævende arbejde og et ben i Ren Strand Fanøs virke. 

Kontakt. Kim Fischer

STØTTEFORENINGEN FOR REN STRAND FANØ

Bliv medlem af støtteforeningen.
Indmeldelse sker ved at oplyse: navn og e-mail-adresse til Kasserer  og indbetale 100 kroner til konto 9684-0000322032 eller mobile pay 2569BL

Det er også muligt at blive sponsor for Ren Strand Fanø – sponsorkontakt er  Kim Fischer

Foreningens vedtægter kan læses: her

Bestyrelse:  Jens Wohlert , Kim Fischer , Susanne Gram, Annemette Beck, Arne Clausen. Supleant Ane Line Søndergaard

REN STRAND FANØ …

 • Har som målsætning at Fanø strand er blandt de reneste i verden.
  Det sker ved at inddrage lokale og turister i indsamling af havfald.
 • Øger fokus på at værne om vores fælles hav- og strandmiljø. Det sker gennem formidling på sociale medier, i nyhedsmedier samt via direkte formidling og indsamling af havfald.
 • Samarbejder med myndigheder, organisationer
  og institutioner om kildeopsøgning. Ydermere indsamling og formidling
  af viden om forurening af havmiljøet.
 • Opbygger en robust og levedygtig organisation, som kan fungere fremadrettet.