STØT DEN GODE SAG

Bliv medlem/sponsor

fra kun kr. 100.- pr. år

opsamlet pr. 31.08.2021

HAVFALDSPOSERNE

 • Ren Strand Fanø udleverer havfaldposer til strandgæster, der vil medvirke til sikre, at Fanø forbliver en ren og indbydende ø at leve på og besøge.
 • Poserne bliver af strandens gæster fyldt med havfald fra stranden – især plastik.
 • Havfaldsposerne er fra Forsvarets havmiljøvogter-kampagne.
 • De er røde og hvide, med påskriften “havmiljøvogter, havfaldspose”.
 • Når strandens gæster har fyldt en pose, skal posen blot lukkes med en knude – ganske som med enhver anden affaldspose
 • Havfaldsposerne efterlades et sted på stranden, hvor de er synlige, så Ren Strand Fanø kan samle dem ind i foreningens røde bil.

HAVFALD ER

… alt menneskeskabt affald, som skyller op på stranden.
Ren Strand Fanø og udleverer og indsamler i tusindvis af havfaldsposer, som strandgæster på Fanø har fyldt med havfald.

HAVFALD ER OGSÅ

Fiskeredskaber, oliedunke, stort antal handsker og sikkerhedshjelme, lysstofrør, balloner og store mængder plastik, er blandt de ting Ren Strand Fanø og strandgæsterne samler op hver dag.

HAVFALD ER OGSÅ

Alt der er større, end det kan være i en pose, samles ind på turene i foreningens flotte, røde bil.

SLUT MED HAVFALD

En væsentlig del af Ren Strand Fanøs virke er formidling.
Målet er det e
nkle, at der ikke længere skyller havfald op på stranden.
Formidlingen, som skal sikre, at målet bliver nået, sker i form af foredrag og via det daglige arbejde.

Kontakt. Kim Fischer

STØTTEFORENINGEN FOR

REN STRAND FANØ

Vi vil have verdens reneste strand – intet mindre!
Rigtig mange 
bidrager til dette ved at fylde havfaldsposerne, ligesom man i høj grad kan bidrage ved at være medlem af støtteforeningen.
Indmeldelse sker ved at oplyse: navn, bopæl samt e-mail-adresse til Kasserer  og indbetale 100 kroner til konto 9684-0000322032 

Det er også muligt at blive sponsor for Ren Strand Fanø – sponsorkontakt er  Kim Fischer

Foreningens vedtægter kan læses: her

Bestyrelse:  Jens Wohlert , Kim Fischer , Susanne Gram

REN STRAND FANØ …

 • Øger fokus på at værne om vores fælles havmiljø. Det sker gennem formidling på sociale medier, i nyhedsmedier samt via direkte formidling og indsamling af havfald.
 • Står bag ihærdig opsporing af bagmændene til det opskyllede havfald.
  Dette er et meget krævende arbejde og et fundament i Ren Strand Fanøs arbejde. Opsporingen er muligvis den del af arbejdet, som har størst effekt med hensyn til at ændre bevidstheden blandt de miljøsyndere, som stadig smider plastic og andet affald i havet.
 • Sikrer, at stranden på Fanø er en af de reneste i verden. Det sker ved at inddrage lokale og turister i indsamling af havfald.
 • Fastholder og udbygger samarbejdet med myndigheder, organisationer
  og institutioner om vidensdeling, indsamling af viden samt formidling
  af viden om forurening af havmiljøet.
 • Opbygger en robust og levedygtig organisation, som kan fungere fremadrettet.

VIDENSAMLING

Indsamlet viden om det havfald, der skyller op på stranden. Denne viden er en væsenlig forudsætning for at kunne opspore kilderne og derved nedbringe mængden af havfald.

VIDENDELING

Den indsamlede viden deles med alle relevante myndigheder og organisationer som arbejder med vores havmiljø, nationalt såvel som internationalt.