STØT OS!

Bliv medlem/sponsor

fra kun kr. 100.- pr. år

Mobile pay 2569BL

opsamlet pr. 15.08.2022

HAVFALDSPOSER-hjælper os til at få verdens reneste strand

Havfaldsposerne får du fra dispenserne som er ved nedkørslerne til vores dejlige strand og de fås også  i mange af øens butikker og servicesteder. Havfaldet vi samler ind er f.eks. plastik, balloner, nylon, glas mm.

Vigtigt: 

Stil poserne synligt et sted hvor havet ikke kan nå dem eller læg dem i de opstillede containere. Vi  indsamler de fyldte poser på vores opsamlingsture, hvor vi også samler havfald som f.eks. paller og andre store emner. 

Vi registrerer alt havfald og laver opsøgende arbejde for at mindske mængden. Mest muligt går til genbrug.

HAVFALD ER

 • alt menneskeskabt affald, som skyller op på stranden.
 • fiskeredskaber, oliedunke, gummihandsker og sikkerhedshjelme, lysstofrør, balloner og plastik
 • fiskeredskaber, oliedunke, stort antal handsker og sikkerhedshjelme, lysstofrør, balloner og store mængder plastik, er blandt de ting Ren Strand Fanø og strandgæsterne samler op hver dag.

NEDBRING MÆNGDEN AF HAVFALD

Via det daglige arbejde vil vi:

 • Øge fokus på vores fælles havmiljø gennem formidling på sociale medier, i nyhedsmedier samt via direkte formidling og under indsamling af havfald.
 • Stå bag ihærdig opsporing af ansvarlige for det opskyllede havfald. Dette er et krævende arbejde og et fundament i Ren Strand Fanøs arbejde. Opsporingen har stor effekt med hensyn til at påvirke dem som stadig smider plastik og andet affald i havet.

Kontakt. Kim Fischer

STØTTEFORENINGEN FOR REN STRAND FANØ

Bliv medlem af støtteforeningen.
Indmeldelse sker ved at oplyse: navn og e-mail-adresse til Kasserer  og indbetale 100 kroner til konto 9684-0000322032 eller mobile pay 2569BL

Det er også muligt at blive sponsor for Ren Strand Fanø – sponsorkontakt er  Kim Fischer

Foreningens vedtægter kan læses: her

Bestyrelse:  Jens Wohlert , Kim Fischer , Susanne Gram, Annemette Beck, Arne Clausen. Supleant Ane Line Søndergaard

REN STRAND FANØ …

 • Øger fokus på at værne om vores fælles havmiljø. Det sker gennem formidling på sociale medier, i nyhedsmedier samt via direkte formidling og indsamling af havfald.
 • Står bag ihærdig opsporing af bagmændene til det opskyllede havfald.
  Dette er et meget krævende arbejde og et fundament i Ren Strand Fanøs arbejde. Opsporingen er muligvis den del af arbejdet, som har størst effekt med hensyn til at ændre bevidstheden blandt de miljøsyndere, som stadig smider plastic og andet affald i havet.
 • Sikrer, at stranden på Fanø er en af de reneste i verden. Det sker ved at inddrage lokale og turister i indsamling af havfald.
 • Fastholder og udbygger samarbejdet med myndigheder, organisationer
  og institutioner om vidensdeling, indsamling af viden samt formidling
  af viden om forurening af havmiljøet.
 • Opbygger en robust og levedygtig organisation, som kan fungere fremadrettet.

INDSAMLING AF VIDEN

Dette foregår ved at undersøge: Hvad skyller op på stranden? Hvem forurener? Hvordan forhindre mere havfald?

VIDENDELING

Ren Strand Fanø deler vores indsamlede viden med alle relevante myndigheder og organisationer som arbejder med vores havmiljø, nationalt såvel som internationalt.