STØTTEFORENINGEN FOR REN STRAND FANØ

Bliv medlem af støtteforeningen.
Indmeldelse sker ved at oplyse: navn og e-mail-adresse til Kasserer  og indbetale 100 kroner til konto 9684-0000322032 eller mobile pay 2569BL

Det er også muligt at blive sponsor for Ren Strand Fanø – sponsorkontakt er  Kim Fischer

Foreningens vedtægter kan læses: her

Bestyrelse:  Jens Wohlert , Kim Fischer , Susanne Gram, Annemette Beck, Arne Clausen. Supleant Ane Line Søndergaard

Vi arbejder dagligt for en ren strand og havmiljø.