Velkommen til Ren Strand Fanø.

Ren Strand Fanø er et privat miljøprojekt. Projektet går i al sin enkelthed ud på at vi udleverer poser, Havfaldsposer, til folk på stranden.

Disse poser beder vi så folk om at fylde, med diverse former for affald de finder på stranden. Dette er fortrinsvis plastik som er kommet ind ude fra havet. Derfor kaldes det for havfald, og ikke bare affald. Poserne, Havfaldsposer, som vi benytter kommer fra Forsvarets Havmiljøvogter kampagne. De er røde og hvide, med på skriften HAVFALDSPOSE, Havmiljøvogter, når de er fyldte med havfald skal de blot bindesdes for oven, ligesom en husholdningsaffaldspose.

Derefter sættes de et sted på stranden hvor de er tydeligt synlige når vi kommer kørende for at samle dem ind.

Udover at uddele og indsamle havfaldsposer, arbejder vi også meget med information, anskueliggørelse og formidling af:    

   

  • Hvad vi finder.
  • Hvor det kommer fra.
  • Hvem kan have smidt det i havet.
  • Kan det være en bevidst handling der
  • ligger bag, eller er det et hændeligt uheld.
  • Kan vi spore tingene tilbage til ejermanden, og derved gøre denne ansvarlig.
  • Vi har et formidlingscenter i Sønderho, Havfaldsborgen.

 

I Havfaldsborgen kan man enten selv gå lidt på opdagelse eller få en fortælling om hvad der er fundet på stranden, og hvor det kommer fra. 

Projekt Ren strand Fanø startede i uge 6, 2017 med 2 ruller Havfaldsposer, disse blev givet til en til mand der af sig selv var ude og samle plastikaffald ind. Dette ville han slæbe op til den nærmeste skraldespand. Da vi mødte ham smed vi hans poser på traileren, og han fik vores 2 ruller.

Dagen efter var fyldte poser til os, og så var ideen til projektet født.

Det var dengang, og meget er sket siden, vi indtil nytåret 2017/2018 udleveret over 5.500 poser, og kørt mere end 10 tons havfald væk fra stranden.

Efter mange opfordringer fik vi oprettet Ren Strand Fanø Støtteforening, en forening alle kan være medlem af, og alle kan indbetale donationer/sponsorater.

I 2018 vil vi tage kampen mod havfaldet endnu videre end vi hidtil har gjort, vi har indgået samarbejdsaftaler med flere betydningsfulde organisationer og forretninger om at udbrede vores projekt til så mange lokationer som muligt.